ENTRENAMENT PERSONAL

ENTRENAMENT PERSONAL

El servei d’entrenament personal està realitzat per un professional de la salut que utilitza una avaluació i entrevista individualitzada per a obtenir, motivar, educar i desenvolupar un programa d’entrenament segur i efectiu, en concordança al seu estat de salut, la seva capacitat, les seves necessitats i els seus objectius.