LLIGA EMPRESES

Organitzem lligues tant a nivell intern de cada empresa com fins i tot lligues Inter Empreses ens adeqüem a les necessitats de cada una perquè els seus treballadors puguin jugar el màxim de partits possibles fent un model de lligueta personalitzat per a cada empresa.

És una bona manera de potenciar el bon ambient i el companyerisme entre els treballadors d’una mateixa empresa.

Ara mateix en al nostre club, s’estan disputant lligues internes de les empreses veïnes Nestlè i Manter.